AVELLANEDA, zaradi svoje zgodovine, zemljepisne lege in gospodarskega napredka eno od najpomembnejših mest v Argentini. Njen hiter razvoz so ne le spremljali, ampak tudi soustvarjali številni priseljenci z vsega sveta. Vendar pa so bili prekmurski Slovenci med redkimi, ki so že od leta 1926 živeli tudi kot odlično organizirana narodna skupnost. Enotne jih je obdržalo njihovo narečje oziroma jezik, ki je bil od vsehčdrugih tako različen. V tej razliki so podobni porabskim Slovencem.

     V kratki predstavitvi  Avellanede velja poudariti značilno gradnjo hiš v tem predelu, ki je sama po sebi omogočala skupnosti ohranjanje tesnih vezi ter hiter razvoj v kulturnem in gospodarskem smislu.

     Prekmurski Slovenci so ustanovili društvo Slovenska Kranja in Slovensko podporno društvo Slovenec.

     Na prehodu iz 40. v 50. leta so se začeli seliti v bližinja naselja, večinoma v lastne hiše, ki so jih največkrat gradili skupaj.

     Versko življenje Prekmurcev  je teklo po dveh potek, katoliški in luteranski. Za katolike je bilo v tej izrazito katoliški deželi lažje, lahko so se srečevali tudi s tukajšnjimi slovenskimi duhovniki. Luterani so se morali sami organizirati. Prenašanje materinega jezika na potemce je navadno potekalo ustno, seveda ne brez velikih težav.  Kulturne povezave med  Prekmurci so toliko večjega pomena danes, ko je država v hudih težavah. 

 

 

SUMMARY

 

AVELLANEDA…PORABJE IN ARGENTINA ?

Esther CMOR